Handboek Dierenwelzijn – Feiten boven tafel

In september is het zover: het Handboek Dierenwelzijn-Feiten boven Tafel verschijnt!

Het boek is opgebouwd uit meerdere onderdelen waarin alle aspecten van behandeling van dieren in Nederland worden belicht. Uitgebreid komt ter sprake: wetten op dierenwelzijn, regels en naleving, politieke partijen en hun dierenwelzijnsstandpunten, dierenwelzijnsorganisaties, vermaak, hulpdieren, genezende werking van diersoorten, vriendschap met dieren, dierenmishandeling  en straffen op dierenmishandeling.

Een groot deel gaat over misstanden in de intensieve veehouderijen, slachterijen en het vee-transport en derhalve over het feit dat deze praktijken met de mantel der liefde bedekt worden, vanwege het economisch belang.

In dit deel van het boek komen feiten op tafel over de omgang met onze productiedieren, o.a. over misstanden in de intensieve veehouderijen, waar dieren in grote  getalen op elkaar gepropt zitten zonder enige controle op ziektes, vechtpartijen, verminkingen en ernstige vervuiling in de stallen. Over de slachterijen waar 7% van de dieren onvoldoende verdoofd worden door het enorme aanbod van te slachten dieren, door ondeskundige slachters levend geslacht worden en over de huiveringwekkende transporten van vee en gevogelte binnen Europa.

Feiten zijn dat angstaanjagende reizen die soms dagen duren zonder dat de dieren uit de vrachtwagens mogen, zonder genoeg water, dieren die elkaar vertrappen, door hitte bevangen worden, geslagen en gedwongen hindernissen te nemen waardoor ze vallen en daarna weer opgedreven worden om verder te lopen, te klimmen op steile bruggen of andere verbindingen van het ene vervoersmiddel naar het andere. Zieke of verzwakte dieren die niet meer kunnen staan worden met man en macht naar de plek van bestemming gesleept.

Een schandalige manier van behandeling met minachting uit winstbejag, die de kwalificatie ernstige dierenmishandeling mag dragen. Europese wetten op dierenwelzijn worden dermate selectief geïnterpreteerd dat zij op productiedieren niet van toepassing zijn. Eenvoudigweg omdat een enkel dier op mishandeling controleerbaar is maar je in een stal met 50.000 kippen niet elke gewonde kip kan verzorgen.